KIHA183

Kiha 183 ไทย/ฮอกไกโด การประชุมแลกเปลี่ยนออนไลน์

“Kiha 183 ไทย/ฮอกไกโด การประชุมแลกเปลี่ยนออนไลน์” เป็นรายการออนไลน์ที่เชื่อมต่อระหว่างเมืองอาบีระ D51 สเตชั่นในฮอกไกโด ซึ่งเป็นสถานที่เก็บรักษา Kiha 183 ไว้ และโรงงานมักกะสัน ซึ่งเป็นโรงงานที่ปรับปรุงซ่อมแซม Kiha 183 ของการรถไฟแห่งประเทศไทย โดยจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2565